De  Kunstschilder

Jaap Schreurs

 

 

Menu
Home
De HOOGTEPUNTEN
De CATALOGUS
Geschreven over het werk
Geschreven over de persoon
Nieuws
Links
Tentoonstellingen overzicht
Contact
"https://jaap"https://jaap "https://jaap
 
 
2015 - De kwetsbaarheid van het bestaan (The Vulnerability of Existence)

2015 – Guus van den Hout (red.) Jaap Schreurs. De kwetsbaarheid van het bestaan/The Vulnerability of Existence. Eindhoven: Timmer Art Books/Lecturis.

Een tweetalig kunstboek over het oeuvre van Schreurs. Een Franse en een Duitse vertaling van de teksten komen via deze website beschikbaar.

 

 

1. INHOUDSOPGAVE

 

Inleiding door eindredacteur Guus van den Hout, kunsthistoricus.

Hoofdstuk 1:  Het binnenste buiten. Een overzicht van het oeuvre van Jaap Schreurs. (door Adrienne Quarles van Ufford)

            Kunsthistorica Adrienne Quarles van Ufford geeft in het eerste hoofdstuk een helder overzicht van de stijlontwikkeling en thematiek van het werk van Schreurs.

 

Hoofdstuk 2:   Jaap Schreurs als monoculaire schilder. (door Philippe Lanthony)

            De Franse oogspecialist Lanthony heeft speciale studie gemaakt van de invloed van oogafwijkingen op kunstenaars. In dit hoofdstuk beschrijft hij wat de optische en psychologische gevolgen voor kunstschilders kunnen zijn wanneer zij het gezichtsvermogen van één oog verliezen, en wat daarvan in het werk van Schreurs is te zien (Schreurs was sinds zijn 14e jaar aan één oog blind).

Hoofdstuk 3:   Door de ogen van Schreurs. (door Chris van Haeften)

            In dit hoofdstuk gaat filosoof van Haeften op geheel eigen wijze in op de betekenis en kracht van de grote donkere ogen die herhaaldelijk voorkomen in het werk van Jaap Schreurs. Het geschilderd oog heeft duidelijk een andere betekenis dan het levend oog. Van Haeften reflecteert over de existentiële betekenis van de confrontatie met deze ogen.

Hoofdstuk 4:  Schreurs ervaren (door Piet Bakker)

            Dit hoofdstuk sluit aan bij de huidige interesse voor receptie-aesthetica in de kunstfilosofie en kunstpsychologie. Een aantal personen van verschillende leeftijd en achtergrond hebben een of twee dramatische schilderijen van Schreurs voor langere tijd op zich laten inwerken en intussen verteld wat zij zagen en beleefden. Het is interessant om te zien hoeveel verschil er kan zijn tussen wat verschillende personen in eenzelfde schilderij zien. Al even interessant is om te zien hoe bij dezelfde persoon de beleving verandert naarmate deze een schilderij langer op zich laat inwerken.

Hoofdstuk 5:  Eenige tafereelen uit het leven van Han en Pier-le-Potlood.” (door Han Keizer)

            Bij wijze van afsluiting staat in dit hoofdstuk het handgemaakte boekje “Eenige tafereelen uit het leven van Han en Pier-le-Potlood” centraal. Het is tijdens of kort na zijn onderduiktijd door Schreurs gemaakt voor zijn neefje Han, die in de hongerwinter van 1944-45 ternauwernood een dodelijke ziekte had overleefd. Het laat duidelijk zien hoe reeds in zijn vroegste werk zijn persoonlijke stijl en de zo kenmerkende combinatie van kwetsbaarheid, innerlijke kracht en humor herkenbaar is. 

 

 

2. DE AUTEURS

 

Drs. Guus van den Hout is kunsthistoricus met een brede belangstelling voor, en expertise op het gebied van Christelijke kunst en cultuur. Hij woont in Antwerpen en is coördinator van de Monumentale Kerken Antwerpen. Daarnaast maakt hij tentoonstellingen in binnen- en buitenland (op dit moment loopt zijn tentoonstelling Heilige Plaatsen in het MAS\Museum aan de Stroom te Antwerpen). Hiervoor was hij o.a. directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam en Museum Catharijneconvent te Utrecht.

 

Drs. Adrienne Quarles van Ufford is kunsthistorica, kunstcritica en medewerker van het Van Gogh Museum te Amsterdam.

 

Dr. Chris van Haeften is filosoof. Hij was tientallen jaren docent bij het Hoger Kunstonderwijs en doceert sinds zijn pensionering aan het HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) te Zwolle.

 

Dr. Philippe Lanthony, oogarts en onderzoeker in het wereldberoemde oogheelkundig ziekenhuis en onderzoekcentrum Hôpital des Quinze-Vingts te Parijs, onderzoekt al decennia de invloed van oogaandoeningen op kunstenaars en heeft hierover veel gepubliceerd, onder andere het boek Art and ophthalmology (Amsterdam, 2009).

 

Drs. Piet Bakker, organisatie-socioloog/methodoloog, was 7 jaar directeur van de Arbodienst Schiphol en vanaf 2004 tot 2013 verantwoordelijk voor Safety bij Amsterdam Airport Schiphol.

 

Han Keizer MA was vanaf het begin van de zestiger jaren werkzaam als vormgever, industrieel ontwerper en architect in Den Haag en Rotterdam met projecten in Nederland en het buitenland. In 1989 emigreerde hij naar Boston in de VS.

 

 3. de voorgeschiedenis

 

Na Schreurs’ overlijden werden een aantal vooraanstaande kunsthistorici geraadpleegd. Deze waren het er allen over eens dat het origineel werk van hoge kwaliteit was, een groot aantal van museale kwaliteit. Zij waren het er ook over eens dat het oeuvre tot de serieuze schilderkunst van de 20e eeuw behoort. Hun advies luidde: ga aan naamsbekendheid werken door een website te maken, een kunstboek uit te geven en tentoonstellingen te organiseren.

In de tussenliggende jaren werd deze beoordeling telkens weer bevestigd door deskundigen die met het werk in aanraking kwamen.

 

 

4. SPONSORING

 

Tot de datum van publicatie is het mogelijk het boek voor een lagere prijs te bestellen via onderstaand bestelformulier, en/of een ANBI schenking te doen als hulp bij de financiering van deze kostbare uitgave. Dit is een initiatief van de beroepsvereniging CVPPP (Christelijke vereniging van psychiaters, psychotherapeuten en psychologen).