sd057

"De voeten", 1980, acryl op hardboard, 192x255cm.
(file: sd057.jpg)
Dit schilderij is een van de sterkste werken uit het oeuvre van Schreurs. Het neemt ook qua thema een bijzondere positie in omdat het de cumulatie is van een onderwerp waar hij in de 2e wereldoorlog ook mee bezig was geweest, nl. het lijden van Christus en daarmee van de mensheid. Gewoonlijk wordt het lijden van Christus tot uitbeelding gebracht in de vorm van een crucifix. In zijn Dobbelaars onder het Kruis (sa093) uit 1943 en Aan de voeten van het Kruis (gd014) uit 1982 beperkte Schreurs dit tot het onderste gedeelte: de voeten van de Gekruisigde en de scene eronder. In De voeten worden menselijk en goddelijk lijden symbolisch met elkaar verbonden door bloedende en van pijn verkrampte menselijke voeten te omkransen met een “doornenkroon” van prikkeldraad.


"The feet", 1980, acrylic on hardboard, 192x255cm.
(file: sd057.jpg)
This painting is one of Schreurs' most important works, because of its quality, but also due to its special theme. The painting represents the culmination of a subject that Schreurs had been working on during the Second World War: the sufferings of Christ, and hence of humanity. Usually, the suffering of Christ is represented in the form of a crucifix. In 1943's Dice Players Under the Cross (sa093) and 1982's At the Feet of the Cross (gd014), Schreurs limited the usual crucifix to the feet and the scene beneath. The Feet connects human and divine suffering by concentrating on human feet: suffering is visible through the way feet are depicted here, bleeding and writhing in pain, and Schreurs connects these with the suffering of Christ by encircling them with a barbed wire “crown of thorns”.